Myclub

Sedan februari har ÖIS akademi en helt ny hemsida för att se, läsa och diskutera akademins verksamhet. Den nya hemsidan ger oss mer möjligheter till att på egen hand administrera olika arrangemang och evenemang samt ger en oss en "fräschare" design.

MyClub kommer finnas kvar som ett verktyg för såväl ledare, spelare och föräldrar inom verksamheten vad gäller kalender, närvaro, kallelser m.m.

För mer information, kontakta Niklas Allbäck på niklas.allback@ois.se.

/ Akademin

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub